Działalność Koła Allchemia

Praca zespołowa lub indywidualna nad realizacją różnych badań naukowych z szeroko pojętej analizy chemicznej:
  1. analizy rozmieszczenia i struktury - spektroskopia IR,
  2. analizy składu:
    1. metody elektrochemiczne - woltamperometria, potencjometria,
    2. metody spektroskopowe - AAS, fotometria płomieniowa.

Co robimy w ramach Koła?

Wycieczki
Badania naukowe
Współpraca


Gdzie możemy się pokazać jako Koło?

Festiwal Nauki
Dzień Otwarty AGH


Gdzie możesz pokazać się Ty?

Studenckie Spotkania
Chemiczne
Sesja kół naukowych
Czasopismo
"Analit"